Historia G±sek

G±ski s± niewielk± wsi± letniskow± w gminie Mielno, w powiecie Koszalin. We wsi żyje blisko 500 mieszkańców. Do 1945 wie¶ nosiła nazwę Funkenhagen.

Pierwsze, znane, zapiski dotycz±ce miejscowo¶ci odnosz± się do 1628 roku, kiedy to pola rolne zostały czę¶ciowo zasypane przez piaski z wydm. Ówcze¶ni wła¶ciciele – Damiczowie – z tego powodu próbowali unikn±ć płacenia wysokich podatków. Pod koniec XVII stulecia wioska miała przywilej zbierania kamienia wapiennego wyrzucanego przez fale morskie, wypalania go i przetwarzania go na wapno. 

W G±skach znajduj± się dwa zabytki. Najbardziej znany to latarnia morska wzniesiona w latach 1876-78. Latarnia morska w G±skach obejmuje również dom latarników, stodołę, budynek inwentarski, ogrodzenie oraz mur zespołu latarni. Latarnia w G±skach jest drug± pod względem wysoko¶ci, po ¦winouj¶ciu, na polskim wybrzeżu. Drugim zabytkiem architektonicznym jest, wybudowany w II połowie XIX stulecia, neoklasyczny Pałac Morski z zabytkowym parkiem.

W G±skach (Funkenhagen), w 1846 urodził się tu jeden z najbardziej znanych architektów wrocławskich, Richard Plüddemann - jego dzieła to Most Grunwaldzki, Most Zwierzyniecki czy Hala Targowa przy ul. Piaskowej.

Komentarze

Dodaj komentarz
    Brak komentarzy użytkowników
Aby dodać swój komentarz, wypełnij poniższe pola. Pola oznaczone gwiazdk± s± obowi±zkowe.

Wizyt: 1 387 613, Dzi¶: 192, Osób online: 3

Kontakt i reklama Logowanie

Udostępnij stronę

Na Facebooku Wy¶lij mailem