Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 (karetka w okresie wakacji stacjonuje w Mielnie)

Straż Pożarna
tel. 998

Policja
tel. 997

Posterunek w Mielnie
ul. B. Chrobrego 10, tel. 94 342 98 21

Straż Gminna w Mielnie
ul. B. Chrobrego, tel. 94 348 09 11

Ostatnia aktualizacja - maj 2017r.